Treballs de recerca (en construcció)

ESTADES i propostes PEL TREBALL DE RECERCA

– Estades Argó de batxillerat: https://www.uab.cat/web/programa-argo-1345714880943.html

– Programa UB de suport als treballs de recerca en matemàtiques i informàtica: http://www.ub.edu/xtaller_mat/?q=treball

– Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC proposen alguns temes per al treball de recerca de batxillerat: https://fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-secundaria/treballs-de-recerca

PREMIS PEL TREBALL DE RECERCA

– Premis Argó UAB: https://www.uab.cat/web/programa-argo/programa-argo-estudiants/estudiants/convocatoria-1345719279744.html

– Premis Bonaplata: www.amctaic.org/?page_id=22

– Premis Exporecerca Jove: https://www.magmarecerca.org/exporecerca/premis/

 Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida: http://premi.prbb.org/

– Premis Recerca Jove: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Recerca-Jove-per-fomentar-lesperit-cientific-del-jovent-PRJ

– Premi Societat Catalana de Física: http://blogs.iec.cat/scfis/premis/premis-per-als-treballs-de-recerca-de-batxillerat/

– Premi Treballs de recerca de geologia i ciències de la Terra: https://colgeocat.org/14e-premi-de-treballs-de-recerca-de-geologia-i-ciencies-de-la-terra/

– XXXII Certamen ‘Jóvenes Investigadores’ 2020:   http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/premios/no-universitarios/certamen-jovenes-investigadores.html

– Premi Antoni Quintana i Marí – Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica: http://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s